Vi som driver Höjdens Mejeri är Yvette, Christel, Mario och Hans-Dieter Wenzel. Vi är ett familjeföretag där tre generationer jobbar hand i hand.

 

Allt började med två små getkillingar 

När vi 2011 helt oförberedd fick besök av två små
getkillingar, för att de blev bortstötta från sin getmamma, visste vi inte att de små killingarna skulle förändra vårt liv fullständig !
Det tog inte lång tid och hela vår familj samt dem små getterna flyttade till ett lämpligt ställe
för att bygga upp en getgård…
Efter tre års intensivt byggande är vi idag (2016) stolta över att ha nyss startat vårt
gårdsmejeri här i den småländska skogen.
img_5408
Gården Höjden i Farshult, byggnadsår 1875. (Bakom det ljusgula bostadshuset – i dagens läge inklädd med en gul 60’tals tegelfasad – ligger idag vårt gårdsmejeri

 

I ett ekologiskt system hänger allt ihop och mycket påverkar varandra. Det är vi medvetna om ! Vår prioritet är därför att eftersträvar en sund och naturlig balans i det vi gör och i det vi skapar här på gården.

Trivs våra djur och de är välmående,…så är vi lyckliga och osten harmonisk, frisk, välsmakande!

Djuren och inte minst miljön förtjänar vår högsta uppmärksamhet. Därför är det viktigt för oss att även satsa på ”friskare” förpackningsmaterial som är
återanvändbart och komposterbart som t.ex. glas och våra växtbaserade färskostburkar.

 

 

 

image

”…ett liv utan getter är tänkbart men meningslöst ! ”

🙂

Våra getter tillhör den svenska lantrasen. En nordisk get med utmärkt mjölkproduktion som har sitt ursprung i Asien. Färg och utseende varierar mycket hos dem. De är fantastiska, sociala och skarpsinniga djur. Med sin effektivitet har de många gånger försörjt och hjälpt oss människor under karga nödtider. Året 1920 fanns det över 50 000 lantrasgetter i Sverige. Idag finns det tyvärr bara mellan 2600 – 3000 ! Våra getter är faktiskt utrotningshotade. Med vår getostproduktion bidrar vi också till bevarandet av dessa härliga djur.

Getterna, som till naturen är buskätare, får förutom sitt örthö här på Höjden sly, ris och kvistar året runt